Foto: Petra Isaksson / Norrbotten Kuriren

Skolan fick besök av politiker (unga) som hade debatt så ungdommarna fick lära sig lite mer om partierna..