Foto: Petra Isaksson

Bilder till Guiden. Söta Therese från boden som var med i idol.